Project Manager (.Net/ Java upto 1500$)

FORM ỨNG TUYỂN

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Nếu bạn không có mẫu CV thì có thể tải tại đây.
Định dạng docx, doc, pdf dung lượng tối đa là 2MB.
X

Chat với chúng tôi