Bắt đầu nhận hồ sơ: 01-07-2018

Kết thúc: 20-08-2018

Số lượng cần tuyển: 10 người