Bắt đầu nhận hồ sơ: 01-01-2018

Kết thúc: 31-01-2018

Số lượng cần tuyển: 3 người