Bắt đầu nhận hồ sơ: 01-07-2018

Kết thúc: 30-09-2018

Số lượng cần tuyển: 10 người