Bắt đầu nhận hồ sơ: 01-02-2017

Kết thúc: 15-06-2017

Số lượng cần tuyển: 5 người