Bắt đầu nhận hồ sơ: 03-07-2017

Kết thúc: 31-07-2017

Số lượng cần tuyển: 5 người