Bắt đầu nhận hồ sơ: 25-12-2019

Kết thúc: 30-01-2020

Số lượng cần tuyển: 10 người