Bắt đầu nhận hồ sơ: 01-04-2018

Kết thúc: 31-05-2018

Số lượng cần tuyển: 10 người