Bắt đầu nhận hồ sơ: 03-07-2017

Kết thúc: 30-09-2017

Số lượng cần tuyển: 3 người